Vuosikertomus 2022
Vastuullisuus Bittiumilla 2022
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuusohjelma 2022-2025  >  Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Bittium on peilannut painopistealueiden teemoja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistanut tavoitteita, jotka jo huomioidaan ja joiden toteutumista edistetään yhtiön toiminnassa. Valittujen vastuun painopistealueiden kannalta huomioiduksi tulevat erityisesti seuraavat tavoitteet:

Globaalit tavoitteet3 Terveyttä ja hyvinvointia8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja12 Vastuullista kuluttamista16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto17 Yhteistyö ja kumppanuus