Vuosikertomus 2022
Vastuullisuus Bittiumilla 2022
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Bittium lyhyesti

Bittium lyhyesti

Toiminnan kuvaus

Bittium on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut sekä luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen, että sairaalan ulkopuoliseen biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Bittiumilla on syvällistä, yli 35 vuoden aikana kertynyttä eri teknologioiden osaamista. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita.

Vastuullisuus näkyy Bittiumin toiminnassa, tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Strategia pähkinänkuoressa

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja.

Bittiumin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Defense & Security, Connectivity Solutions ja Medical Technologies.

Medical Technologies -liiketoimintayksikkö koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi (Cardiac), aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi (Neuro) ja kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi (Sleep). Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnan rinnalla ohjelmistoliiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen tuottaman liikevaihdon kasvuun. Medical
Technologies -liiketoiminnassa tullaan keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan ja markkinaosuuksien kasvattamiseen.

Defense & Security -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa tietoturvallisia viestintäratkaisuja viranomais-, puolustus- ja muille ammattikäyttäjämarkkinoille. Liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinaan suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista. Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Seuraavassa vaiheessa yhtiö tulee hyödyntämään tehtyjä tuotekehitysinvestointeja sekä panostamaan voimakkaasti kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisuiden tuottajana.

Connectivity Solutions -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Tulevina vuosina yhtiö tulee keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom, Industrial IoT ja MedTech markkinasegmenteissä.

Bittium on investoinut merkittävästi tuotekehitykseen vuosien 2018–2021 välisenä aikana. Nämä tuotekehitysinvestoinnit on saatettu päätöksen ja yhtiö on siirtymässä tuotekehityspainotteisesta tuoteportfolion laajentamisesta kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Bittium tavoittelee kansainvälistä kasvua tuoteliiketoiminnassaan sekä taktisten viestintäratkaisujen, että lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden osalta tulevien vuosien aikana.

Bittium jatkaa myös epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien tutkimista ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa.

Avainluvut 2022