Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2022 lyhyesti  >  Taloudellinen kehitys 2022

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2022

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 1-12/2022 1-12/2021
  12 kk 12 kk
     Liikevaihto 82,5 86,9
     Liikevoitto / -tappio 0,3 3,2
     Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,7
     Tulos ennen veroja -0,4 2,5
Kauden tulos 0,3 3,3
Kauden laaja tulos yhteensä 0,5 3,6
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 0,3 3,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 0,5 3,6
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,007 0,093

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Liikevaihto 41,4 41,0 47,2 39,7
Liikevoitto/-tappio 0,6 -0,2 3,9 -0,7
Tulos ennen veroja 0,2 -0,7 3,6 -1,0
Katsauskauden tulos 0,9 -0,6 4,4 -1,0

 
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Tuoteliikevaihto 30,2
72,9 %
27,2
66,3 %
35,2
74,5 %
27,9
70,3 %
Palveluliikevaihto 11,2
27,1 %
13,8
33,7 %
12,0
25,5 %
11,8
29,7 %

  

Tuoteliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja %  2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Defense & Security -tuotteet 18,9
62,6 %
15,9
58,5 %
20,8
59,3 %
14,5
51,8 %
Medical Technologies -tuotteet
 
11,3
37,4 %
11,3
41,5 %
14,3
40,7 %
13,5
48,2 %

  

Palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja %  2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 7,2
64,0 %
8,0
57,8 %
7,7
63,8 %
7,8
66,6 %
Muu palveluliikevaihto
 
4,0
36,0 %
5,8
42,2 %
4,4
36,2 %
3,9
33,4 %

  

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Aasia 0,7
1,8 %
0,5
1,3 %
0,3
0,6 %
0,3
0,6 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
 
12,9
31,1 %
10,4
25,4 %
14,9
31,5 %
14,4
36,4 %
Eurooppa
 
27,8
67,1 %
30,1
73,3 %
32,0
67,9 %
25,0
62,9 %

 
Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Liikevaihto 27,6 13,8 22,7 18,4 30,1
Liikevoitto/-tappio 3,0 -2, 0,8 -1,0 3,7
Tulos ennen veroja 2,8 -2,6 0,6 -1,2 3,5
Katsauskauden tulos 3,5 -2,6 0,6 -1,2 4,3

  

Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  ja % 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Tuoteliikevaihto 20,9
75,8 %
9,3
67,3 %
15,8
69,7 %
11,4
62,0 %
23,0
76,5 %
Palveluliikevaihto 6,7
24,2 %
4,5
32,7 %
6,9
30,3 %
7,0
38,0 %
7,1
23,5 %

  

Tuoteliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja %  4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Defense & Security -tuotteet 15,8
75,5 %
3,1
33,6 %
8,2
51,6 %
7,8
68,2 %
15,5
67,6 %
Medical Technologies -tuotteet
 
5,1
24,5 %
6,2
66,4 %
7,7
48,4 %
3,6
31,8 %
7,4
32,4 %

  

Palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja %  4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 4,2
62,4 %
3,0
66,4 %
3,7
54,6 %
4,3
60,9 %
4,6
64,8 %
Muu palveluliikevaihto
 
2,5
37,6 %
1,5
33,6 %
3,1
45,4 %
2,7
39,1 %
2,5
35,2 %

  

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Aasia 0,5
1,8 %
0,3
1,9 %
0,2
0,9 %
0,3
1,7 %
0,2
0,6 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
 
7,6
27,7 %
5,3
38,1 %
6,6
29,1 %
3,8
20,8 %
8,8
29,2 %
Eurooppa
 
19,5
70,6 %
8,3
60,0 %
15,9
70,0 %
14,2
77,4 %
21,1
70,2 %