Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2022 lyhyesti  >  Vuoden 2022 liikevaihto laski 5,1 % edellisvuodesta

Vuoden 2022 liikevaihto laski 5,1 % edellisvuodesta

  • Liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa (86,9 miljoonaa euroa), laskua 5,1 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 69,6 prosenttia, eli 57,4 miljoonaa euroa (63,1 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 22,6 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 34,8 miljoonaa euroa (35,3  miljoonaa euroa).
  • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 30,4 prosenttia, eli 25,1 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 15,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate 11,0 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos 0,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa).
  • Kauden tulos 0,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,007 euroa (kauden tulos 3,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,093 euroa).
  • Liiketoiminnan kassavirta 8,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa).
  • Nettokassavirta -3,0 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa) .
  • Tilauskanta 28,1 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa).
  • Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 12.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,05 euroa osinkoa osaketta kohti.

Bittiumin tammi–joulukuun 2022 liikevaihto laski 5,1 prosenttia edellisvuodesta 82,5 miljoonaan euroon (86,9 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 57,4 miljoonaa euroa (63,1 miljoonaa euroa), eli 69,6 prosenttia liikevaihdosta. Tästä Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 22,6 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa) ja taktiseen- ja tietoturvalliseen viestintään liittyvien tuotteiden ja järjestelmien osuus oli 34,8 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon laskuun vaikuttivat komponenttien saatavuusvaikeudet.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25,1 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa) eli 30,4 prosenttia. Tästä Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus oli 15,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Connectivity Solutions -palveluliikevaihto kertyi pääosin langattoman tietoliikenteen asiakasprojekteista.

Käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 22,3 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa) eli 27,0 prosenttia liikevaihdosta (22,8 prosenttia). Tuotekehityskuluja aktivoitiin taseeseen 6,6 miljoonaa euroa, joka oli 0,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Bittiumin tammi–joulukuun 2022 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti erityisesti komponenttipulasta johtuva Medical Technologies -tuoteliiketoiminnan liikevaihdon tilapäinen lasku ja liiketoiminnan tulevan kasvun varmistamiseksi jatketut panostukset myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Nettokassavirta oli -3,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron
tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-2,6 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,1 miljoonan euron osingonmaksun).

Omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (72,4 prosenttia).

Nettovelkaantumisaste oli 3,0 prosenttia (0,2 prosenttia).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 28,1 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa 31.12.2021).