Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuoden 2023 näkymät

Vuoden 2023 näkymät

Markkinanäkymät 2023

Maailmanlaajuista koronaviruspandemiaa (Covid-19) seurannut maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuosina 2021 ja 2022. Yhtiö arvioi, että markkinat ovat elpymässä ja että komponenttipula väistyy vuoden 2023 aikana.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa markkinanäkymistä on saatavilla tämän hallituksen toimintakertomuksen kappaleessa ´Markkinanäkymät´ sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan positiivinen. Komponenttipulan takia vuoden 2023 ensimmäinen neljännes tulee olemaan heikko.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.