Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi–joulukuussa 2022 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 22,3 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa) eli 27,0 prosenttia liikevaihdosta (22,8 prosenttia).

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen, puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR  1-12/2022 1-12/2021
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 22,3 19,8
Aktivoitu taseeseen -6,6 -7,0
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 5,9 5,5
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 21,5 18,3
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 27,0 % 22,8 %

 

Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR  1-12/2022 1-12/2021
Hankintameno kauden alussa 48,1 46,6
Lisäykset kauden aikana 6,6 7,0
Kauden poistot -5,9 -5,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48,8 48,1