Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Toimintaympäristö ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen tammi–joulukuussa 2022

Toimintaympäristö ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen tammi–joulukuussa 2022

Defense and Security -liiketoiminta-alue

Maailman poliittinen tilanne muuttui merkittävästi helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan syttyminen sai useat valtiot nostamaan puolustusbudjettejaan.

Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin, mutta hiljalleen kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, ja uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita on alkamassa eri puolilla maailmaa. Bittium on osallisena useissa uusissa kilpailutuksissa koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia. Markkinan luonteen mukaisesti näiden uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Suomi käynnisti prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Mahdollinen liittyminen Natoon vahvistaa yhtiön markkina-asemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Bittiumin taktisen viestinnän tuotteet ovat teknisiltä ratkaisuiltaan erittäin laadukkaita käytettäväksi Nato-maissa, ja Nato-maat ovat olleet potentiaalisia Bittiumin asiakkaita myös ilman Suomen varsinaista liittymistä Natoon. Lisäksi liittyminen mahdollistaisi Bittiumille tarvittaessa Nato-aaltomuotojen ja -salausratkaisujen käyttöönoton sekä tarjoaisi mahdollisuuden osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla Bittium Tough SDR™ -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset sekä radioiden laajamittaisen käyttöönoton valmistelut jatkuivat vuoden 2022 aikana. Bittium sai jatkotilauksen radioiden aaltomuodon kehitystyöstä, ja projekti tulee olemaan monivuotinen. Marraskuussa Suomen Puolustusvoimat tilasi Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioita noin 4,3 miljoonalla eurolla.

Myös muiden taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia Puolustusvoimille jatkettiin. Bittium sai puitesopimusten mukaisia tilauksia sekä Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista että Bittium Tough Comnode™ -laitteista. Osa toimituksista tehtiin vuoden 2022 aikana, ja osa tullaan tekemään vuoden 2023 aikana. Bittium toimitti Puolustusvoimille myös järjestelmätukea TAC WIN ja Tough VoIP -järjestelmiin sekä jatkokehitti TAC WIN -järjestelmän uutta ohjelmistoversiota. Tämä jatkuva kehitystyö jatkaa TAC WIN -järjestelmän aaltomuoto- ja radioalustaohjelmistojen suorituskyvyn kehittämistä kenttäkokeissa ja koulutuskäytössä tehtyjen havaintojen sekä Bittiumin tekemän aaltomuototutkimuksen perusteella.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla vuosi 2022 on ollut vilkas. Taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta jatkettiin asiakkaille Itävallassa ja Virossa sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Kuluneen vuoden aikana mukaan on tullut uusi lupaava markkina-alue: kansainväliset ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävät yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa.

Jatkoimme myös ESSOR-yhteistyötä Bittium Tough SDR -radioiden kanssa hyvin tuloksin. Kesällä suoritetut yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla onnistuivat hyvin. Bittiumin radiot käyttivät joustavasti Bittiumin omia laaja- ja kapeakaistaisia aaltomuotoja sekä ESSOR-aaltomuotoa taktiseen tiedonsiirtoon.

Bittium laajensi kuluneen vuoden aikana taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa uudella Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimella. Field Phone 2 on uuden sukupolven VoIP-puhelin, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Bittium Tough VoIP Field Phone 2 täydentää olemassa olevaa Tough VoIP -tuoteperhettä vastaten asiakkaiden tarpeeseen uuden sukupolven kenttäpuhelimesta.

Tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla, joka on suunnattu puolustusmarkkinoille. Sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld™ -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kysyntä viranomaismarkkinassa on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Puhelimien ja sen eri varianttien toimituksia kotimaiseen ja kansainväliseen markkinaan jatkettiin. Loppuvuonna Bittium toimitti ruotsalaiselle Tutukselle tietoturvallisia Tough Mobile 2 -älypuhelimia. Toimitus oli jatkoa yritysten väliselle yhteistyölle, jossa on kehitetty korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu. Siinä yhdistyvät Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalusta ja Ruotsin valtion hyväksymä Tutuksen salausratkaisu. Tutus on toimittanut tämän erityisesti kriittisen viestinnän välineeksi ja liikkuvaan ympäristöön suunnitellun mobiiliratkaisun merkittävälle ruotsalaiselle viranomaiselle.

Tough Mobile 2 -älypuhelimen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen ominaisuuksia kehitettiin edelleen, ja yhtiö on hakenut ratkaisulleen NATO-tietoturvahyväksyntää, jota odotetaan saatavaksi vuoden 2023 aikana. Hyväksynnän uskotaan kasvattavan ratkaisun myyntiä.

Medical Technologies -liiketoiminta-alue

Lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on edelleen kehittymässä sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä tulee jatkossa tukemaan Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kehitystä. Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus, eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745), astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten viivettä hakemusten läpimenoaikoihin.

Joulukuussa Bittiumin edistyksellinen kotikäyttöön tarkoitettu uniapnean testauksen ja analysoinnin kokonaisratkaisu Bittium Respiro™ sai MDR-hyväksynnän. Respiro keskittyy kotona tehtävään yöpolygrafiamittaukseen ja tallentaa sekä analysoi tyypillisiä unenaikaisia hengityshäiriöitä. Respiro hyödyntää tekoälyä analysointityön nopeuttamiseksi. Se tukee erilaisia sensorikonfiguraatiota ja palvelumalleja, joiden ansiosta se mukautuu vaihteleviin mittaustarpeisiin ja erilaisiin liiketoimintamalleihin.

Respiron FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntä Pohjois-Amerikan markkinalle on edennyt ja hyväksyntää odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Komponenttipula hidasti merkittävästi laitteiden valmistusta ja toimituksia, mutta myös tilausten vastaanottoa. Syynä tilausten vastaanottamisten vähentymiseen on suurimpien asiakkaidemme kanssa olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan meillä on velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet tietyn ajan kuluessa tilauksesta.

Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi Euroopan markkinoilla kuluneen vuoden aikana. Merkittävä osa kuluneen vuoden tuotetoimituksista tehtiin edelleen Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Alkuvuonna Bittium ja Preventice allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventicelle. Lisäksi yhteistyö uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä jatkuu.

Bittium Faros -tuoteperhettä laajennettiin uudella Bittium Faros™ 180L EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Pidennetyn mittausajan ansiosta uusi versio helpottaa rytmihäiriöiden diagnosointia. Laite mahdollistaa myös potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotit etenivät ja uusia pilotteja alkoi. Mukana on muun muassa suomalaisia ja eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen markkinat tehohoidossa ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa hiljalleen vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Lokakuussa Bittium kertoi perustavansa Clinical Advisory Boardin tukemaan terveydenhuollon teknologiatuotteidensa liiketoimintaa. Clinical Advisory Board tuo Bittiumille lääketieteellistä ammattiosaamista ja kansainvälisen foorumin tuotteiden jatkuvalle kehittämiselle. Sen tehtävänä on antaa palautetta ja tehdä kliinistä tutkimusta Bittiumin tuotteista sekä avustaa omalla asiantuntemuksellaan Bittiumia kehittämään entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Connectivity Solutions -liiketoiminta-alue

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi kuluneen vuoden aikana samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Markkinat ovat elpyneet koronaviruspandemiasta ja aktiivista myynti- ja markkinointityötä on jälleen päästy tekemään. Tuotekehityspalveluiden kysyntä painottui Industrial IoT, Telecom ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen ja uusia käynnistettiin. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on keskittyä kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom, Industrial IoT ja MedTech -markkinasegmenteissä.

Kuluneen vuoden aikana Bittium toi markkinoille uuden Cellular IoT -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Ratkaisulla voi päivittää jo olemassa olevien IoT-laitteiden paikallisen liitettävyyden 4G/5G-liitettävyyteen tai integroida 4G/5G-liitettävyyden uusiin kehitettäviin IoT-laitteisiin. Ratkaisu perustuu ohjelmistomoduuleihin, joiden uudelleen käyttö parantaa Bittiumin suunnittelupalveluiden kilpailukykyä mahdollistaen liitettävyysprojektien toteuttamisen asiakkaalle nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista, eikä tähän ole odotettavissa muutosta. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Yhtiö on kuluneen vuoden aikana panostanut työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.