Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

31.12.2022 yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Pörssikurssit (EUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Ylin kurssi 6,08 7,89
Alin kurssi 3,47 4,93
Keskikurssi 4,71 6,18
Päätöskurssi 3,98 5,30
     
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 141,9 189,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 44,0 83,2
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 9 346 13 464
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 26,2 37,7
Suurimmat osakkeenomistajat

Osakkeiden määrä %-osuus osakkeista
1. Veikkolainen Erkki 1817 665 5,09 %
2. Ponato Oy 1 501 300 4,21 %
3. Hulkko Juha 1 419 370 3,98 %
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 365 934 3,83 %
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 296 529  3,63 % 
6. Skandinaviska Enskilda Banken AB 740 314 2,07 %
7. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka 700 000 1,96 %
8. Hildén Kai Jalmari 658 000 1,84 %
9. Citibank Europe plc 590 119 1,65 %
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 500 000 1,40 %
Joulukuun 2022 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 972 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,7 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 70,1 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli joulukuun 2022 lopussa 4,1 prosenttia.