Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Muutokset yhtiön johdossa

Muutokset yhtiön johdossa

Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.2.2022 alkaen Antti Näykki (45, insinööri, sulautetut järjestelmät). Näykki on toiminut Bittiumilla muun muassa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana sekä Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen tuotehallinnan vetäjänä vuodesta 2019 lähtien. Uudessa tehtävässään Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajana Näykki raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Ennen Bittiumia Näykki on työskennellyt muun muassa Jutel Oy:n toimitusjohtajana sekä erilaisissa myynti- ja johtotehtävissä Exfolla ja Nethawkilla.

Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Arto Pietilä jäi eläkkeelle maaliskuussa 2022.

1.2.2022 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Antti Näykki sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

17.10.2022 Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen ilmoitti jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Yhtiön hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun, ja tavoitteena on saada uusi toimitusjohtaja valittua vuoden 2023 alkuun mennessä. Hannu Huttunen jatkaa tehtävässään tähän saakka yhtiön hallituksen täydellä tuella. Lisäksi on sovittu, että Huttunen jatkaa tämän jälkeen yhtiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun.

9.12.2022 Bittium Oyj:n hallitus nimitti Johan Westermarckin (KTL, DI) yhtiön toimitusjohtajaksi 1.4.2023 alkaen. Johan Westermarck on viimeksi toiminut Citec Group Oy Ab:n toimitusjohtajana. Tätä aiemmin Westermarck on toiminut useissa liiketoiminnan johtotehtävissä, muun muassa Maintpartner Groupin toimitusjohtajana sekä Eltel Networks Oy:n ja Ahlstöm Machinery Oy:n liiketoimintojen johtotehtävissä. Bittium Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Hannu Huttunen jatkaa tehtävässään 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen hän jatkaa yhtiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun.