Vuosikertomus 2022
Bittium vuonna 2022
Etusivu   >  Bittium vuonna 2022  >  Liiketoiminta ja toimintaympäristö  >  Strategia

Strategia

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja.

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Loppuvuonna yhtiö ilmoitti jatkavansa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksikköjä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta. Uudistus tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2023 aikana, ja uuteen rakenteeseen pohjautuva raportointi tullaan aloittamaan viimeistään vuoden 2024 alusta. Vaikka yhtiön liiketoiminnoissa tarvittava teknologiaosaaminen on samankaltaista, yksikköjen asiakkaat ja markkinadynamiikka ovat hyvin erilaisia. Uudistuksen tavoitteena on viedä liiketoimintojen johtaminen ja päätöksenteko lähemmäs markkinoita ja siten parantaa päätöksenteon nopeutta ja vahvistaa yhtiön asemaa kussakin markkinassa. Muutos myös nopeuttaa liiketoimintayksikköjen sopeutumista ympäröiviin markkinatilanteisiin mahdollistaen yhä kasvavan lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Yhtiön kolme liiketoimintayksikköä ovat Medical Technologies, Defense & Security ja Connectivity Solutions.

  • Medical Technologies -liiketoimintayksikkö koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi (Cardiac), aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi (Neuro) ja kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi (Sleep). Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnan rinnalla ohjelmistoliiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen tuottaman liikevaihdon kasvuun. Liiketoiminnassa tullaan keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan ja markkinaosuuksien kasvattamiseen.
  • Defense & Security -liiketoimintayksikössä Bittium tarjoaa tietoturvallisia viestintäratkaisuja viranomais-, puolustus- ja muille ammattikäyttäjämarkkinoille. Liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinaan suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista. Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Seuraavassa vaiheessa yhtiö tulee hyödyntämään tehtyjä tuotekehitysinvestointeja sekä panostamaan voimakkaasti kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisuiden tuottajana.
  • Connectivity Solutions -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Tulevina vuosina yhtiö tulee keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom-, Industrial IoT- ja MedTech -markkinasegmenteissä.

Bittium on tehnyt merkittäviä tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuosien 2018–2022 aikana. Nämä tuotekehitysinvestoinnit on saatettu päätöksen, ja yhtiö on siirtymässä tuotekehityspainotteisesta tuoteportfolion laajentamisesta kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Bittium tavoittelee kansainvälistä kasvua tuoteliiketoiminnassa sekä taktisten viestintäratkaisujen että lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden osalta tulevien vuosien aikana.

Bittium jatkaa edelleen epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien tutkimista ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa.