Vuosikertomus 2022
Bittium vuonna 2022
Etusivu   >  Bittium vuonna 2022  >  Bittiumin tuotteet ja palvelut  >  Medical Technologies

Medical Technologies -liiketoimintayksikkö

Tuotteet ja palvelut biosignaalien mittaamiseen

Medical Technologies -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa asiakkailleen terveydenhuollon tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Yhdistämällä terveydenhuollon teknologiat sekä Bittiumin pitkän kokemuksen ja osaamisen langattomassa teknologiassa sekä tietoturvateknologiassa Bittiumilla on erinomaiset edellytykset palvella asiakkaita terveydenhuollon sektorilla tarjoamalla heille uudenlaisia tuotteita ja palveluita.

Bittium Faros™ on monipuolinen, vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt, ja se mahdollistaa tarkat, pitkäkestoiset EKG-mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin. Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros-laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Bittium OmegaSnap™ -tuoteperhe:
Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode – yksikanavainen Bittium OmegaSnap EKG-elektrodi on luotettava ja kustannustehokas tarraelektrodi pitkäkestoisiin EKG-mittauksiin. Se soveltuu myös sydämen sykevälivaihtelua mittaaviin HRV-sovelluksiin (Heart Rate Variability) ja aivoinfarktipotilaiden sydämen seurantaan.

Bittium MiniSnap™ Sensitive 1-CH ECG Electrode – yksikanavainen Bittium Mini- Snap Sensitive EKG-elektrodi soveltuu parhaiten 24 tuntia kestäviin EKG-mittauksiin pienikokoisilla aikuisilla ja lapsilla.

Bittium OmegaSnap™ 2-CH ECG Electrode – kaksikanavainen Bittium OmegaSnap EKG-elektrodi on paras vaihtoehto silloin kun halutaan maksimoida käyttömukavuus, mutta mittaukseen tarvitaan enemmän kuin yksi kanava kattavampaa rytmihäiriöanalyysiä varten.

Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode – kolmekanavainen Bittium OmegaSnap EKG-elektrodi on käyttömukavuudeltaan paras vaihtoehto pitkäaikaisiin kolmekanavaisiin Holter-tutkimuksiin.

Bittium OmegaSnap™ 1-CH Adapter ja Bittium OmegaSnap™ Multi-CH Adapter – Bittium OmegaSnap EKG-elektrodi ja Bittium Faros -laite yhdistetään toisiinsa kevyellä ja käytössä huomaamattomalla Bittium OmegaSnap -adapterilla. Adapterin ansiosta laite voidaan myös tarvittaessa irrottaa elektrodista esimerkiksi latauksen ajaksi, mikä helpottaa saman elektrodin pitkäaikaiskäyttöä muun muassa Bittium HolterPlus -etämonitorointiratkaisussa. Adapterista on saatavilla kaksi eri versiota. Bittium OmegaSnap 1-CH Adapter on suunniteltu yksikanavaisia elektrodeja varten ja Bittium OmegaSnap Multi-CH Adapter on tarkoitettu kaksi- ja kolmekanavaisille elektrodeille.

Bittium Cardiac Navigator™ on täysin uudenlainen ohjelmistoratkaisu kliiniseen Holter EKG -tallennusten analysointiin. Sen käyttäjäystävällinen ja informatiivinen tiedon esitystapa sekä intuitiiviset analyysityökalut helpottavat ja tehostavat useita päiviä kestävien EKG-mittausten analysointia. Bittium Cardiac Navigator on suunniteltu pidempien mittausten tehokkaaseen läpikäyntiin lyhyessä ajassa ja siten nopeuttamaan lopullisen diagnoosin tekemistä.

Bittium HolterPlus™ on sydämen sähköisen toiminnan etämonitorointiin tarkoitettu ratkaisu, joka koostuu Bittium Faros EKG -mittalaitteesta sekä Bittium MedicalSuite -mobiilisovelluksesta, joka on integroitu tietoturvalliseen älylaitteeseen sekä Bittium MedicalSuite -etälausuntopalvelualustaan. Bittium HolterPlus mahdollistaa potilaan aikaisemman kotiuttamisen etämonitoroitavaksi sekä etämonitoroitavan potilaan EKG-mittaustiedon tallentamisen ja langattoman siirron tietoturvallisesti monitorointilaitteelta Bittium MedicalSuite -etälausuntopalvelualustaan. Etälausuntopalvelualustasta EKG-mittatieto on siirrettävissä analyysiohjelmaan kardiologin analysoitavaksi, ja diagnoosi toimitetaan takaisin hoitavalle lääkärille potilaan jatkohoitoa varten.

Bittium MedicalSuite™ on edistyksellinen langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävä etälausuntopalvelualusta. Bittium MedicalSuite on suunnattu pääasiassa palveluntarjoajille helpottamaan tietojen turvallista jakamista ja hallintaa palveluntarjoajien, klinikoiden ja erikoislääkäreiden välillä. Bittium MedicalSuite -palvelualustan avulla erikoislääkärit voivat suorittaa etäkonsultointeja sijainnista riippumatta. Palvelu koostuu älykkäistä tiedonsiirto-, analyysi-, raportointi- ja hallintamoduuleista, joiden toiminnallisuuksia voidaan optimoida asiakkaan tarpeiden mukaan. Helppokäyttöinen verkkokäyttöliittymä mahdollistaa hallintapaneelin räätälöinnin eri käyttäjäryhmille, mikä edistää työnkulun vaivattomuutta ja parantaa tehokkuutta. Tällä hetkellä järjestelmä tukee sydämen sähköisen toiminnan monitorointipalveluita, mutta samaa teknologiaa voidaan soveltaa mihin tahansa biosignaalimittauksiin, kuten aivojen seurantaan ja kotioloissa suoritettaviin uniapnean testauspalveluihin.

Bittium BrainStatus™ on langaton pienikokoinen EEG-vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan Bittium Brain-Status -elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsiakohtauksien (status epilepticus) ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. Bittium BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalassa ja nopeuttaa näin potilaan hoitoprosessia. Bittium BrainStatus -laitetta voidaan käyttää langattomaan reaaliaikaiseen EEG-etämonitorointiin tai tietoja voidaan tallentaa laitteen muistiin.

Bittium BrainStatus™ ja Cerenion C-Trend® yhdessä ovat maailman ensimmäinen käytännöllinen menetelmä tehohoidon potilaiden aivotoiminnan mittaamiseen. Bittium BrainStatus mittaa ja monitoroi aivosähkökäyrää, ja Cerenion C-Trend® -analyysityökalun avulla aivojen tila esitetään yksinkertaisina ja helposti tulkittavina lukuarvoina hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimisalgoritmeja.

Bittium NeurOne™ on maailman tarkimpia ja nopeimpia EEG-mittalaitteita kliiniseen tutkimuskäyttöön. Bittium NeurOne -järjestelmä mahdollistaa synkronoitujen ryhmämittausten toteuttamisen esimerkiksi erilaisissa psykologisissa tutkimuksissa jopa 30 henkilölle samanaikaisesti. Järjestelmä soveltuu käyttöön yhdessä transkraniaalisten magneettistimulaattoreiden kanssa (TMS-EEG) ja sen käyttö magneettikuvauksien aikana on mahdollista (fMRI-EEG).

Bittium Respiro™ on nykyaikainen uniapneatutkimuslaite- ja analyysipalveluratkaisu palveluntarjoajille, sairaaloille, klinikoille ja terveyskeskuksille. Ratkaisu keskittyy kotona tehtävään uniapnean testaamiseen, ja sen tarkoituksena on tallentaa ja analysoida tyypillisiä uneen liittyviä hengityshäiriöitä (yöpolygrafia).

Bittium Respiro Analyst™ -ohjelmisto tarjoaa web-pohjaisen intuitiivisen käyttöliittymän ja hyödyntää tekoälyä analysointityön nopeuttamiseksi. Ohjelmisto esianalysoi massiivisen määrän mittaustietoja ja muuntaa ne visuaalisempaan ja informatiivisempaan muotoon. Tämä helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä jatkoanalyysin ja diagnoosin tekemisessä. Bittium MedicalSuite tarjoaa saman pilvipohjaisen taustajärjestelmän kaikille Bittiumin terveydenhuollon teknologiatuotteille ja -palveluille ja mahdollistaa tietojen analysoinnin sijainnista riippumatta.

Vuosi 2022

Lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on edelleen kehittymässä sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä tulee jatkossa tukemaan Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kehitystä.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745) astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten viivettä hakemusten läpimenoaikoihin.

Joulukuussa Bittiumin edistyksellinen kotikäyttöön tarkoitettu uniapnean testauksen ja analysoinnin kokonaisratkaisu Bittium Respiro™ sai MDR-hyväksynnän. Respiro keskittyy kotona tehtävään yöpolygrafia-mittaukseen ja tallentaa sekä analysoi tyypillisiä unenaikaisia hengityshäiriöitä. Respiro hyödyntää tekoälyä analysointityön nopeuttamiseksi. Se tukee erilaisia sensorikonfiguraatiota ja palvelumalleja, joiden ansiosta se mukautuu vaihteleviin mittaustarpeisiin ja erilaisiin liiketoimintamalleihin.

Respiron FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntä Pohjois-Amerikan markkinalle on edennyt ja hyväksyntää odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Komponenttipula hidasti merkittävästi laitteiden valmistusta ja toimituksia, mutta myös tilausten vastaanottoa. Syynä tilausten vastaanottamisten vähentymiseen on suurimpien asiakkaidemme kanssa olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan meillä on velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet tietyn ajan kuluessa tilauksesta.

Bittium Faros™ EKG -mittalaitteiden kysyntä kasvoi Euroopan markkinoilla kuluneen vuoden aikana. Merkittävä osa kuluneen vuoden tuotetoimituksista tehtiin edelleen Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Alkuvuonna Bittium ja Preventice allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventicelle. Lisäksi yhteistyö uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä jatkuu.

Bittium Faros -tuoteperhettä laajennettiin uudella Bittium Faros™ 180L EKG -mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Uusi versio helpottaa rytmihäiriöiden diagnosointia pidennetyn mittausajan ansiosta. Laite myös mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotit etenivät ja uusia pilotteja alkoi. Mukana on muun muassa suomalaisia ja eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen markkinat tehohoidossa ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa hiljalleen vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Lokakuussa Bittium kertoi perustavansa Clinical Advisory Boardin tukemaan terveydenhuollon teknologiatuotteidensa liiketoimintaa. Clinical Advisory Board tuo Bittiumille lääketieteellistä ammattiosaamista ja kansainvälisen foorumin tuotteiden jatkuvalle kehittämiselle. Sen tehtävänä on antaa palautetta ja tehdä kliinistä tutkimusta Bittiumin tuotteista sekä avustaa omalla asiantuntemuksellaan Bittiumia kehittämään entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Markkinanäkymät

EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta.

Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta.

Biosignaalien mittaamiseen sekä etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat muun muassa Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotitestaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.

Koronaviruspandemian vallitessa ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat, hoitolaitokset ja terveydenhoitoalan palveluntuottajat siirtyivät laajemmin käyttämään etädiagnostiikka-ratkaisuja. Pandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.

Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan helpottavan vuoden 2023 loppuun mennessä.