Vuosikertomus 2022
Bittium vuonna 2022
Etusivu   >  Bittium vuonna 2022  >  Bittiumin tuotteet ja palvelut  >  Defense & Security

Defense & Security -liiketoimintayksikkö

Taktiset ja tietoturvalliset viestintäjärjestelmät

Defense & Security -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla tavoitteenaan vahvistaa itsenäisten maiden kansallista turvallisuutta. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun sekä 35 vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen.

Bittium Tough Mobile™-tuoteperhe
Bittium Tough Mobile -älypuhelinten tietoturvallisuuden ydin on niiden kerroksittain rakennettu tietoturva, joka perustuu kovennettuun Android™-käyttöjärjestelmään, ainutlaatuisiin HW-ratkaisuihin sekä lähdekoodiin integroituihin tietoturvaominaisuuksiin ja -ohjelmistoihin. Puhelimet suunnitellaan ja valmistetaan täysin Suomessa, ja Bittium takaa niille valvotun ja turvallisen valmistus- ja toimitusketjun asiakkaille. Bittium Tough Mobile -älypuhelimet yhdessä Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston kanssa ovat sertifioitavissa eri valtioiden viranomaisten tietoturvalliseen käyttöön. Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen ja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän muodostama viestintäratkaisu on sertifioitu LUOTTAMUKSELLINEN-suojaustasolle (NCSA-FI). Viranomaiskäyttöön suunniteltuina puhelinten saatavuus ja käyttöikä ovat normaaleja älypuhelimia merkittävästi pidempiä ja tietoturvapäivitysten saatavuus huomattavasti parempi.

Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical on sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu. Se perustuu tietoturvalliseen ja kestävään Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimeen, joka voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa.

Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen sekä laitteiden käyttämien datayhteyksien salaamisen. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Bittium Secure Call™ on viranomaisten ja yritysten käyttöön tarkoitettu kommunikaatiosovellus, jonka tietoturva kattaa päästä päähän salatut ääni- ja videopuhelut, ryhmäpuhelut, viestit liitteineen, ryhmäviestittelyn, Push-to-talk -ääniviestit ja ennalta määritellyn ajan jälkeen tuhoutuvan viestiominaisuuden. Viranomaistason tietoturva saavutetaan, kun Bittium Secure Call -sovellusta käytetään yhdessä Bittium Tough Mobile -älypuhelimien ja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän kanssa.

Bittium SafeMove® Mobile VPN -ohjelmistoratkaisut mahdollistavat kaikkien IP-pohjaisten sovellusten ja verkkojen hyödyntämisen turvaamalla työaseman ja palveluiden väliset yhteydet heti laitteen käynnistämisestä lähtien. SafeMoven avulla liikkuvilla työntekijöillä on aina huipputurvalliset ja saumattomat yhteydet yrityksen sisäverkkoon ajasta, paikasta ja verkkoyhteydestä riippumatta. Uusi SafeMove Streams -ominaisuus mahdollistaa optimoidun, kestävän ja salatun yhteyden silloinkin, kun käytössä olevat verkkoyhteydet ovat epäluotettavia ja häiriöherkkiä.

Bittium SafeMove® Analytics on verkkoyhteyksien seuranta- ja raportointimoduuli, jonka avulla yritykset voivat kerätä tietoja langattomien verkkoyhteyksien toimivuudesta tuottavuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Analytics-työkalu kerää jatkuvaa tietoa verkkoyhteyksistä, kuten yhteyden tilasta, yhteyden vahvuudesta, yhteysnopeudesta, yhteystyypistä ja Wi-Fi-verkoista. Lisäksi ohjelmiston uudet tietoturvaominaisuudet osaavat välittömästi raportoida mahdollisista tietoturvapoikkeamista työntekijöiden käyttämissä mobiililaitteissa. Tämä mahdollistaa kyberuhkiin reagoimisen ilman viiveitä, esimerkiksi sulkemalla poikkeamasta raportoinut laite yritysverkosta tilanteen selvityksen ajaksi.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network) -linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä niiden kytkemisen yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on erinomainen tiedonsiirtoratkaisu esimerkiksi asejärjestelmiin ja miehittämättömiin ajoneuvoalustoihin verkon liikkuvuuden, alhaisen tiedonsiirtoviiveen ja korkean tiedonsiirtokapasiteetin johdosta.

Taktisten Bittium Tough SDR™ -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -radiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta kaksikanavaisesta Bittium Tough SDR Vehicular™ -radiosta. Uuden sukupolven taktisten ohjelmistoradioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissa olosuhteissa. Tuoteperhe sisältää monikäyttöisen Bittium Tough Comnode -laitteen, Bittium Tough VoIP Field Phone -puhelimen ja Bittium Tough VoIP Service- ja Bittium Tough VoIP Softphone -ohjelmistotuotteet.

Bittium Tough Comnode™ -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja kenttäparikaapelin toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -laite mahdollistaa vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 on uuden sukupolven VoIP-kenttäpuhelin, joka soveltuu monipuolisten liitettävyysominaisuuksiensa, lisävarusteidensa ja virransyöttövaihtoehtojensa johdosta käytettäväksi taistelukentällä, ajoneuvoissa ja komentopaikoilla. Yhdessä hajautetun ja taistelunkestävän Bittium Tough VoIP Service -puhepalvelun kanssa Field Phone 2 -puhelinten väliset puhelut yhdistyvät riippumatta siitä, missä ja miten käyttäjät ovat kytkeytyneet verkkoon.

Bittium Tough VoIP Service™ on ohjelmistotuote, jonka avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Kyseessä on joustava ja hajautettu ratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti liikkuville joukoille. Se voidaan asentaa verkon reitittäviin elementteihin, kuten Bittium TAC WIN Tactical Router -reititin, Bittium Tough Comnode -laite tai Bittium Tough SDR -radiot.

Bittium Tough VoIP Softphone™ erityisesti taktiseen käyttöön tarkoitettu VoIP-ohjelmisto, jolla voi soittaa VoIP-puheluita, lähettää viestejä, pitää puhelinneuvotteluja ja jakaa työpöytäkuvaa Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkossa joko tietokoneella tai älypuhelimella.

Bittium Tactical Power Pack™ -akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti taktisen tiedonsiirron tarpeisiin esimerkiksi Bittium Tough SDR Handheld -radion ja Bittium Tough Comnode -laitteen lisävarusteena, mutta sitä voi helposti käyttää myös tavallisten tablettien ja älypuhelimien kanssa USB-liitännän avulla. Tactical Power Pack mahdollistaa laitteille keskeytymättömän kenttäkäytön.

Bittium Tactical LTE Access Point™ on itsenäinen LTE-liityntäratkaisu, joka mahdollistaa usean rinnakkaisen langattoman LTE-alueen muodostamisen ja saumattoman liitynnän IP-verkkoon. Tactical LTE Access Point on täysin yhteensopiva Bittium TAC WIN -runkoverkon kanssa. Ratkaisun avulla eri joukot voivat hyötyä kustannustehokkaasta ja nopeasta multimediatiedonsiirrosta ja VoIP-palveluista sekä kaupallisilla älypuhelimilla että viranomaiskäyttöön tarkoitetuilla erikoispäätelaitteilla.

Bittium Tactical Device Management™ on edistyksellinen laitehallintajärjestelmä, jonka ominaisuudet mahdollistavat taktisten tiedonsiirtolaitteiden käyttöönoton ja operatiivisen käytön tietoturvallisesti. Järjestelmällä eri maiden puolustusvoimat voivat itsenäisesti, keskitetysti ja tehokkaasti hallita Bittiumin taktisia tiedonsiirtolaitteita. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden operatiivista käyttöä edeltävät valmistelut sekä operatiivisessa käytössä olevien laitteiden hallinnan, mukaan lukien laitteiden asennus, ohjelmistopäivitykset ja avaintenhallinta.

Bittium Tactical Network Management™ on helppokäyttöinen ja visuaalinen verkonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa Bittiumin taktisten tiedonsiirtoverkkojen ja niiden verkkosolmujen hallinnan, mukaan lukien Bittium Tactical Wireless IP Network, Bittium Tough SDR ja Bittium Tough Comnode. Eri maiden puolustusvoimat voivat järjestelmän työkalujen avulla suunnitella verkkojen ja niiden solmujen sijainnin niin, että verkkojen optimaalinen suorituskyky toteutuu. Verkkojen ollessa käytössä järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon verkkojen toiminnasta ja verkkosolmujen konfiguraatioista. Käytön aikana verkkojen ja verkkosolmujen toiminnasta kerätty tieto tallentuu ja tietoja on helppo analysoida. Tämä mahdollistaa verkkojen optimoinnin seuraavia operaatioita varten.

Vuosi 2022

Maailman poliittinen tilanne muuttui merkittävästi helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan syttyminen sai useat valtiot nostamaan puolustusbudjettejaan.

Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin, mutta hiljalleen kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, ja uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita eri puolilla maailmaa on alkamassa. Bittium on osallisena useissa uusissa kilpailutuksissa koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia. Markkinan luonteen mukaisesti näiden uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Suomi käynnisti prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Mahdollinen liittyminen Natoon vahvistaa yhtiön markkina-asemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Bittiumin taktisen viestinnän tuotteet ovat teknisiltä ratkaisuiltaan erittäin laadukkaita käytettäväksi Nato-maissa, ja Nato-maat ovat olleet potentiaalisia Bittiumin asiakkaita myös ilman Suomen varsinaista liittymistä Natoon. Lisäksi liittyminen mahdollistaisi Bittiumille tarvittaessa Nato-aaltomuotojen ja -salausratkaisujen käyttöönoton sekä tarjoaisi mahdollisuuden osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla Bittium Tough SDR™ -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset sekä radioiden laajamittaisen käyttöönoton valmistelut jatkuivat vuoden 2022 aikana. Bittium sai jatkotilauksen radioiden aaltomuodon kehitystyöstä ja projekti tulee olemaan monivuotinen. Marraskuussa Puolustusvoimat tilasi Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioita noin 4,3 miljoonalla eurolla.

Myös muiden taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille jatkettiin. Bittium sai puitesopimusten mukaisia tilauksia sekä Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista että Bittium Tough Comnode™ -laitteista. Osa toimituksista tehtiin vuoden 2022 aikana ja osa toimituksista tullaan tekemään vuoden 2023 aikana. Bittium toimitti Puolustusvoimille myös järjestelmätukea TAC WIN- ja Tough VoIP -järjestelmiin sekä jatkokehitti TAC WIN -järjestelmän uutta ohjelmistoversiota. Tämä jatkuva kehitystyö jatkaa TAC WIN -järjestelmän aaltomuoto- ja radio-alustaohjelmistojen suorituskyvyn kehittämistä kenttäkokeissa ja koulutuskäytössä tehtyjen havaintojen sekä Bittiumin tekemän aaltomuototutkimuksen perusteella.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla vuosi 2022 on ollut vilkas. Taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta jatkettiin asiakkaille Itävallassa ja Virossa sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Kuluneen vuoden aikana mukaan on tullut uusi lupaava markkina-alue: kansainväliset ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävät yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi eripuolilla Eurooppaa ja Aasiaa.

ESSOR-yhteistyötä jatkettiin Bittium Tough SDR -radioiden kanssa hyvin tuloksin. Kesällä suoritetut yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla onnistuivat hyvin. Bittiumin radiot käyttivät joustavasti Bittiumin omia laaja- ja kapeakaistaisia aaltomuotoja sekä ESSOR-aaltomuotoa taktiseen tiedonsiirtoon.

Bittium laajensi kuluneen vuoden aikana taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa uudella Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimella. Field Phone 2 on uuden sukupolven VoIP-puhelin, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Bittium Tough VoIP Field Phone 2 täydentää olemassa olevaa Tough VoIP -tuoteperhettä vastaten asiakkaiden tarpeeseen uuden sukupolven kenttäpuhelimesta.

Tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla, joka on suunnattu puolustusmarkkinoille. Sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld™ -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kysyntä viranomaismarkkinassa on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Puhelimien ja sen eri varianttien toimituksia kotimaiseen ja kansainväliseen markkinaan jatkettiin. Loppuvuonna Bittium toimitti ruotsalaiselle Tutukselle tietoturvallisia Tough Mobile 2 -älypuhelimia. Toimitus oli jatkoa yritysten väliselle yhteistyölle, jossa on kehitetty korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu. Siinä yhdistyy Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalusta ja Ruotsin valtion hyväksymä Tutuksen salausratkaisu. Tutus on toimittanut tämän erityisesti kriittisen viestinnän välineeksi ja liikkuvaan ympäristöön suunnitellun mobiiliratkaisun merkittävälle ruotsalaiselle viranomaiselle.

Tough Mobile 2 -älypuhelimen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen ominaisuuksia kehitettiin edelleen, ja yhtiö on hakenut ratkaisulleen Nato-tietoturvahyväksyntää, jota odotetaan saatavaksi vuoden 2023 aikana. Hyväksynnän uskotaan kasvattavan ratkaisun myyntiä.

Markkinanäkymät

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on myös kohottanut eri maiden puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa. Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, millä voi olla positiivinen vaikutus Bittiumin taktisten kommunikaatioratkaisujen kysyntään.

Myös Suomen mahdollisella Nato-jäsenyydellä on positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2023 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.

Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan helpottavan vuoden 2023 kuluessa.