Vuosikertomus 2022
Bittium vuonna 2022
Etusivu   >  Bittium vuonna 2022  >  Bittiumin tuotteet ja palvelut  >  Connectivity Solutions

Connectivity Solutions -liiketoimintayksikkö

Tuotekehityspalvelut

Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja valmistavan teollisuuden alueilla. Tuotekehityspalvelujen ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa asiakkaiden tuotekehitysvolyymin skaalautumisen heidän kulloistenkin tarpeiden mukaiseksi. Bittiumilla on pitkä kokemus langattoman liitettävyyden, tietoturvan ja eri viestintäteknologioiden, kuten 5G, alueilla. Toimialakohtaisten vaatimusten ymmärtäminen, vahva osaaminen tuotekehityspalveluissa, langattomissa laitteissa, digitalisaatiossa ja tietoturvassa sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ISO 13485:2016 -laatusertifikaatti mahdollistavat mahdollistavat luoda uusia ratkaisuja, joilla tuotetaan selkeää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille. Yritys tekee myös tutkimus- ja kehitystoimintaa tekoälyn ja pilvipalveluiden parissa.

Vuosi 2022

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi kuluneen vuoden aikana samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Markkinat ovat elpyneet koronaviruspandemiasta ja aktiivista myynti- ja markkinointityötä on jälleen päästy tekemään. Tuotekehityspalveluiden kysyntä painottui Industrial IoT-, Telecom- ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen ja uusia käynnistettiin. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on keskittyä kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom-, Industrial IoT- ja MedTech -markkinasegmenteissä.

Kuluneen vuoden aikana Bittium toi markkinoille uuden Cellular IoT -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Ratkaisulla voi päivittää jo olemassa olevien IoT-laitteiden paikallisen liitettävyyden 4G/5G-liitettävyyteen tai integroida 4G/5G-liitettävyyden uusiin kehitettäviin IoT-laitteisiin. Ratkaisu perustuu ohjelmistomoduuleihin, joiden uudelleen käyttö parantaa Bittiumin suunnittelupalveluiden kilpailukykyä mahdollistaen liitettävyysprojektien toteuttamisen asiakkaalle nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista, eikä tähän ole odotettavissa muutosta. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Yhtiö on kuluneen vuoden aikana panostanut työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden rekrytoimisessa.

Markkinanäkymät

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto etenee edelleen. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.

Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. 5G-teknologia laajenee ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.

Teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot mahdollistavat uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, mikä kasvattaa Bittiumin tuotekehityspalveluosaamisen kysyntää. Bittiumin kokemus lääketieteen laitteista, urheilusovelluksista ja puettavista (wearable) laitteista yhdistettynä langattoman liitettävyyden osaamiseen mahdollistaa kilpailukyvyn myös terveyden, hyvinvoinnin ja urheilulaitteiden suunnittelupalveluiden tarjoamisessa.

Työvoimakilpailu sekä laitesuunnittelu- että ohjelmisto-osaajista on kovaa, ja sen odotetaan jatkuvan markkinoilla myös vuonna 2023.